Aprovechamiento forestal. Parajes: Oiarno, Bordako erreka, Ardanbide, Arrantxipierreka, Errekaundi, Kaprio, Arregi y Eraste