Hiri-jarduketako plan berezia 3. poligonoko 299. 300. 301. eta 302. lurzatietan (Plaza Zaharra 1, 2, 3 eta 4). Behin betiko onespena

2020-01-27
Anuncio