Herri-lurren aprobetxamenduak arautzen dituen udal ordenantza. Hasierako onespena

2020-03-06
Anuncio