HIRIGINTZAKO IZAPIDEAK EGITEAGATIKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA. Kontsulta, entzunaldia eta informazio publikoa.